Categorieën
Nieuws

Kinderen leren groenten en fruit eten op het kinderdagverblijf

Kinderen leren groenten en fruit eten op het kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is een prima plek om kinderen méér groente en fruit te leren eten. Dat blijkt uit een project van het Louis Bolk Instituut op 7 kinderdagverblijven in de regio Rotterdam en Amsterdam. De groenteconsumptie verdubbelde en de fruitconsumptie nam met 20% toe.

Hogere consumptie

Op de 7 kinderdagverblijven hebben leidsters gedurende 3 maanden extra aandacht geschonken aan groente en fruit, zowel bij baby’s als bij peuters. Bij de start van het onderzoek aten de kinderen gemiddeld 1 portie fruit en 1/3 portie groente. Na afloop aten de kinderen 1,2 portie fruit en 0,66 portie groente.

Fasen

Het onderzoek verliep in 3 fasen: in de eerste fase werden de gewone maaltijden uitgebreid met groenten en/of fruit, in de tweede fase werd een tussendoortje (zoals een soepstengel) vervangen door groenten en/of fruit en in de derde fase werd geëxperimenteerd met nieuwe gerechten, zoals smoothies en soep. Het resultaat was een hogere consumptie zowel in aantal porties als in aantal soorten. Na afloop van het project zakte de consumptie weer in. ’Blijkbaar is blijvende aandacht van leidsters cruciaal om kinderen op het kinderdagverblijf meer groente en fruit te laten eten’, concludeert onderzoeker Marieke Battjes-Fries van het Louis Bolk Instituut.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf blijkt – naast thuis – een geschikte en effectieve plek voor het aanleren van het eten van méér groente en fruit. Zo vertelden de leidsters onder andere: ’De kinderen moesten wel even wennen en wilden de groente soms eerst niet eten, maar nu is het normaal’ en ’De meesten durfden nieuwe dingen te proeven én vinden ze lekker.” Naast ”bijzondere” fruitsoorten zoals ananas en mango zijn op een aantal locaties ook biologische producten meegenomen in het onderzoek. Samen koken, samenwerken met een kok en het introduceren van groente- of fruitthema’s waren succesvol. Meer onderzoek is nodig om te bepalen welke strategie het meest effectief is.

Film

Er is een informatief filmpje over dit project gemaakt. De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar op de website van het Louis Bolk Instituut: rapport “Verhogen van groente- en fruitconsumptie“.

Bron: Nieuws voor Diëtisten

Categorieën
Nieuws

Kinderen leren beter door te bewegen

Kinderen leren beter door te bewegen

Door: Angela

Kinderen leren beter door te bewegen

Kinderen leren beter tijdens de reken- en taalles als ze bewegen. In 2 jaar tijd kan dit 4 maanden leerwinst opleveren voor rekenen en spelling, in vergelijking met kinderen die reguliere reken- en taallessen volgen. Dat blijkt uit onderzoek onder 500 leerlingen op 12 basisscholen, waarop onderwijskundige Marijke Mullender-Wijnsma onlangs is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze video licht ze haar onderzoek toe. Eerder waren ook al gunstige effecten gevonden in een kleiner onderzoek.

Fit & Vaardig

Mullender-Wijnsma onderzocht de effecten van het programma Fit & Vaardig. Dit is een programma voor basisschoolkinderen waarin fysieke activiteit wordt geïntegreerd in reken- en taallessen. De 20–30 minuten durende lessen werden 3 keer per week gegeven in het klaslokaal. Woorden werden bijvoorbeeld gespeld door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter.

Betere concentratie

Kinderen die 3 keer per week een Fit & Vaardig-les kregen, gingen meer vooruit dan leerlingen die geen bewegingsoefeningen deden. Dit positieve effect was voor rekenen ook ruim een half jaar na beëindiging van de lessen nog meetbaar. De Fit & Vaardig-lessen bleken nog meer positieve effecten te hebben. Na de lessen waarin leerlingen konden bewegen, waren ze geconcentreerder en meer taakgericht in de volgende les.

Bron: Nieuws voor Diëtisten