Categorieën
Nieuws

Factsheets over reuk- en smaakveranderingen bij chemotherapie

 
Reuk- en smaakveranderingen zijn een veel voorkomend probleem bij mensen met kanker die chemotherapie krijgen. Toch zijn er voor zorgverleners geen specifieke richtlijnen hierover beschikbaar. Zorgverleners geven aan dat ze deze problemen minder snel bespreekbaar maken, omdat ze het gevoel hebben patiënten geen hulp te kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research in opdracht van “Stichting HungerNdThirst”. Naar aanleiding van het onderzoek zijn 4 factsheets opgesteld: voor artsen, verpleegkundigen, diëtisten en de patiënt zelf.

Tips voor diëtisten
De factsheets bevatten informatie over reuk- en smaakveranderingen en praktische tips en adviezen. In de factsheet voor diëtisten staat bijvoorbeeld het advies om samen met de patiënt voedingsmiddelen uit te proberen die verschillen in smaak, structuur en intensiteit om zo te ontdekken wat het beste smaakt. Door beschadigingen in de mond of veranderingen in speekselproductie kunnen klachten verergeren en zijn bepaalde voedingsmiddelen niet prettig om te eten.

Tijdelijke veranderingen
Bij chemotherapie krijgt 45-84 procent van de patiënten te maken met smaakveranderingen, zo blijkt uit het onderzoek. Reukveranderingen treden op bij 5-60 procent. De veranderingen ontstaan doordat chemotherapie snel delende cellen aanvalt. Ook de receptoren voor reuk en smaak in de mond en de neus behoren tot de snel delende cellen. Of er veranderingen optreden in reuk en smaak is afhankelijk van het type en de locatie van de kanker, de soort chemotherapie en de patiënt zelf. Er kan sprake zijn van een versterkte of verminderde gevoeligheid voor geur en smaak. Omdat het om sneldelende cellen gaat, zijn de veranderingen gelukkig ook vaak tijdelijk. Bijna altijd herstelt de smaak en reuk binnen een aantal weken tot maanden na het stoppen van de behandeling.

Bron: Nieuws voor diëtisten

Categorieën
Nieuws

Sterk bewerkte voeding gaat gepaard met hoger kankerrisico


Sterk bewerkte voeding gaat gepaard met hoger kankerrisico

Een toename van 10 procent in het aandeel van sterk bewerkte voedingsmiddelen in de voeding gaat gepaard met 12 procent meer kans op kanker in het algemeen en 11 procent meer kans op borstkanker. Dit blijkt uit een omvangrijk Frans bevolkingsonderzoek onder ruim 100.000 deelnemers van gemiddeld 43 jaar, die 5 jaar zijn gevolgd. Het is de eerste epidemiologische studie die een verband vindt tussen de mate van bewerking van voeding en het risico op kanker. Het onderzoek is gepubliceerd in British Medical Journal.

Stijging van consumptie
Van koek tot frisdrank en van ontbijtgranen tot kant-en-klaarmaaltijden: de afgelopen tientallen jaren is het aandeel van sterk bewerkte voedingsmiddelen in de voeding dramatisch gestegen, zo schrijven de auteurs. Het aandeel is inmiddels opgelopen tot 25 à 50 procent van de dagelijkse energie-inname in onder meer Europa en de Verenigde Staten. Opvallend genoeg lijkt het probleem in Frankrijk minder groot: recent onderzoek laat zien dat het aandeel van sterk bewerkte voedingsmiddelen daar slechts 14 procent is. En zelfs dan is er dus een verband gevonden met het risico op kanker.

Voedingskundige samenstelling
Het is niet precies duidelijk wat sterk bewerkte voedingsmiddelen ongezond zou maken. De onderzoekers noemen als mogelijke oorzaken de voedingskundige samenstelling: sterk bewerkte voedingsmiddelen bevatten gemiddeld genomen veel verzadigd vet, toegevoegd suiker en zout en weinig vezels en vitamines. Daarnaast kunnen potentieel kankerverwekkende stoffen ontstaan tijdens bewerking van voedingsmiddelen, zoals acrylamide en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Ook de verpakking kan schadelijke stoffen bevatten, zoals bisfenol A.

Additieven
Tenslotte zouden additieven een probleem kunnen zijn. De onderzoekers stellen dat smaakstoffen, kleurstoffen, zoetstoffen en andere additieven vaak aan sterk bewerkte voedingsmiddelen zijn toegevoegd om de smaak te imiteren van onbewerkte of minimaal bewerkte voedingsmiddelen of om een slechte kwaliteit van het product te verhullen. Hoewel ze wettelijk zijn toegestaan, komen er uit laboratorium- en dieronderzoek volgens de onderzoekers soms aanwijzingen voor kankerverwekkende eigenschappen.

Kritiek
Er is ook kritiek op deze studie en vooral hoe het in de media is opgepakt. Zo kopte het Algemeen Dagblad met “Slecht eten zorgt echt voor kanker”, alsof het gaat om een interventiestudie waarin een oorzakelijk verband wordt aangetoond in plaats van om een relatie die voor het eerst gevonden is in een epidemiologische studie. Verder is er kritiek op de gebruikte NOVA-indeling van voedingsmiddelen, die is gebaseerd op de mate van industriële bewerking. Overigens maakt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook gebruik van deze indeling.