Categorieën
Nieuws

Bietensap kan beweegcapaciteit bij hartfalen verbeteren

 Bietensap kan beweegcapaciteit bij hartfalen verbeteren

 

Het effect van bietensap

Bietensap verbetert het uithoudingsvermogen bij hartfalen. Dagelijks een glas bietensap geeft je mentaal en lichamelijk een voorsprong. De hoeveelheid nitraat zorgt voor een toename van energie in de spiercellen.

De nitraten uit bietensap verlagen ook de bloeddruk, zorgen voor een betere zuurstoftoevoer aan het hart en verbeteren de conditie van de bloedvaten.

Onderzoek bij hartfalen

Mensen met hartfalen scoren beter bij een inspanningstest na het drinken van een glas bietensap. Het maximale vermogen op zuurstof op te nemen (uithoudingsvermogen), nam met gemiddeld 8% toe. Ook hielden de deelnemers de fietstest gemiddeld 7% langer vol. Dit blijkt uit een kleine gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT) onder 8 mensen met hartfalen, gepubliceerd in Journal of Cardiac Failure.

Fietstest

De deelnemers kregen voorafgaand aan de fietstest de ene keer 140 ml gewoon bietensap en de andere keer een placebo. Dit was hetzelfde bietensap, waaruit nitraat was verwijderd. Tijdens de fietstest werd het inspanningsniveau langzaam opgevoerd en werd de tijd gemeten totdat een deelnemer het niet meer kon volhouden. Ook werd het zuurstofopnamevermogen gemeten.

Kwaliteit van leven

Als de resultaten van deze eerste kleine studie worden bevestigd in grotere studies, zou bietensap volgens de onderzoekers gebruikt kunnen worden om de beweegcapaciteit, en daarmee de kwaliteit van leven, bij hartfalen te verbeteren. Nitraat wordt in het lichaam omgezet in de werkzame stof stikstofoxide. Uit ander onderzoek blijkt dat nitraat ook gunstig is voor het samentrekken van spieren.

Bronnen van nitraten

Andere goede bronnen van anorganische nitraten zijn kool, selderij, Chinese kool, waterkers, dille, sla, peterselie, rucola, spinazie en prei.

Bron: Nieuws voor diëtisten

Afspraak maken

Categorieën
Nieuws

Nieuwe beweegrichtlijnen Gezondheidsraad: ‘Meer bewegen en minder stilzitten’

De gezondheidsraad heeft vandaag een nieuwe beweegrichtlijn gepubliceerd die in de plaats zou moeten komen van de oude Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm en de Combinorm. In de nieuwe richtlijnen beveelt de raad nu ook aan om spier- en botversterkende oefeningen te doen en om niet te veel te zitten. ‘Het is van groot belang voor de volksgezondheid dat de Nederlandse bevolking blijvend meer gaat bewegen’, aldus voorzitter Van Gool van de raad in de aanbiedingsbrief aan de minister.

Minimaal zouden volwassenen twee en een half uur per week matig intensief moeten bewegen (bijvoorbeeld wandelen of fietsen) en kinderen dagelijks minstens een uur. Ruim de helft van de volwassenen en kinderen haalt de nieuwe richtlijnen niet, volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Meer bewegen, minder stilzitten
De raad schrijft in zijn advies Beweegrichtlijnen 2017 dat er veel gezondheidswinst te boeken is als Nederlanders meer zouden gaan bewegen. De raad adviseert de minister van VWS dan ook te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten. Daarbij stelt de raad samenwerking voor met bijvoorbeeld lokale overheden, bedrijven en scholen.

Minder chronische ziekten
Voldoende bewegen verkleint het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen, brengt de raad in de richtlijn naar voren. Ook zijn er aanwijzingen dat het de kans op borst- en darmkanker zou kunnen verkleinen. Bij ouderen verlaagt bewegen bovendien het risico op botbreuken en verbetert het de loopsnelheid en spierkracht. Voor kinderen is bewegen belangrijk, omdat het onder meer de kans op depressieve symptomen vermindert en de botkwaliteit verbetert, net als de spierkracht en fitheid. Uit onderzoek blijkt dat de gunstige effecten toenemen met de hoeveelheid bewegen: meer bewegen is beter, aldus de raad.

Oude richtlijnen vervangen
Op advies van het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad de recente wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen bewegen en gezondheid onderzocht en zijn bevindingen gehouden naast de bestaande beweegrichtlijnen, om ze vervolgens te verwerken in de nieuwe Beweegrichtlijnen 2017 voor volwassenen, ouderen en kinderen. Samenvattend:

Beweegrichtlijnen 
De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen luidt als volgt:
• Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
• Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
• Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
• En: voorkom veel stilzitten.

Voor kinderen van vier tot en achttien jaar geldt de volgende beweegrichtlijn:
• Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
• Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
• Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
• En: voorkom veel stilzitten.

Categorieën
Nieuws

Kinderen leren beter door te bewegen

Kinderen leren beter door te bewegen

Door: Angela

Kinderen leren beter door te bewegen

Kinderen leren beter tijdens de reken- en taalles als ze bewegen. In 2 jaar tijd kan dit 4 maanden leerwinst opleveren voor rekenen en spelling, in vergelijking met kinderen die reguliere reken- en taallessen volgen. Dat blijkt uit onderzoek onder 500 leerlingen op 12 basisscholen, waarop onderwijskundige Marijke Mullender-Wijnsma onlangs is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze video licht ze haar onderzoek toe. Eerder waren ook al gunstige effecten gevonden in een kleiner onderzoek.

Fit & Vaardig

Mullender-Wijnsma onderzocht de effecten van het programma Fit & Vaardig. Dit is een programma voor basisschoolkinderen waarin fysieke activiteit wordt geïntegreerd in reken- en taallessen. De 20–30 minuten durende lessen werden 3 keer per week gegeven in het klaslokaal. Woorden werden bijvoorbeeld gespeld door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter.

Betere concentratie

Kinderen die 3 keer per week een Fit & Vaardig-les kregen, gingen meer vooruit dan leerlingen die geen bewegingsoefeningen deden. Dit positieve effect was voor rekenen ook ruim een half jaar na beëindiging van de lessen nog meetbaar. De Fit & Vaardig-lessen bleken nog meer positieve effecten te hebben. Na de lessen waarin leerlingen konden bewegen, waren ze geconcentreerder en meer taakgericht in de volgende les.

Bron: Nieuws voor Diëtisten